Електронний архів містить матеріали наукового, освітнього та методичного призначення, які підготовлені науково-педагогічними працівниками, докторантами та аспірантами Університету