Browsing by Author Zherebylo, Iryna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Analysis of the development of global models of corporate pension funds in the context of entrepreneurshipSkrynnyk, Zoia; Скринник, Скринник; Zherebylo, Iryna; Жеребило, Ірина; Gudz, Iurii; Гудзь, Юрій; Tugan-Baranovsky, Mykhayilo; Туган-Барановський, Михайло; Tarasenko, Olena; Тарасенко, Олена; Sluchynska, Iryna; Слунська, Ірина
2019Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formationsKuznietsova, Anzhela; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Zherebylo, Iryna; Жеребило, Ірина Владиславівна; Klipkova, Oksana; Кліпкова, Оксана Ігорівна; Kozmuk, Natalia; Козьмук, Наталя Ігорівна
2018Методи та інструменти державного регулювання доходів населення: теоретичний аспектЖеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna
2016Наукова розвідка Івана Франка про Біблію («Сотворення світу»)Кашуба, Марія Василівна; Kashuba, Maria; Жеребило, Ірина Влладиславівна; Zherebylo, Iryna
2018Особливості прояву фінансової децентралізації на регіональному рівні: компаративний аналіз вітчизняної та світової практикиВозняк, Галина Василівна; Voznyak, Halyna; Жеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna
2006Проблеми та перспективи становлення фондового ринку в умовах світових інтеграційних процесівКузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Жеребило, І. В.; Zherebylo, Iryna
2019Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспектКузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Семів, Любов Казимирівна; Semiv, Liubov; Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Калинець, Катерина Сергіївна; Kalynets, Katerina; Якимів, Андрій Ігорович; Yakymiv, Andrii; Гузар, Уляна Євгенівна; Huzar, Uliana; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmuk, Nataliia; Смовженко, Сергій Миколайович; Smovzhenko, Serhii; Вознюк-Богів, Ірина Миколаївна; Voznyuk-Bohiv, Iryna; Богів, Роман Євгенович; Bohiv, Roman; Демкович, Тетяна Михайлівна; Demkovych, Tetiana; Халабова, Олена Олександрівна; Khalabova, Olena; Дзеньдзюра, Надія Іванівна; Dzen’dzyura, Nadiia; Кадикало, Оксана Ігорівна; Kadykalo, Oksana; Возняк, Галина Василівна; Wozniak, Halyna; Жеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna; Комаринська, Зоряна Михайлівна; Komarynska, Zorjana; Олійник, Наталя Юріївна; Oliynyk, Natalia; Бойчак, Іван Богданович; Boychak, Ivan; Клос, Володимир Романович; Klos, Volodymyr; Рак, Наталя Євгенівна; Rak, Natalia; Фітель, Оксана Іванівна; Fitel, Oksana; Шегинська, Наталя Зенонівна; Shehynska, Natalia; Шегинський, Ігор Михайлович; Shehynskyi, Igor; Стеблій, Галина Ярославівна; Stebliy, Halyna; Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Возна, Любов Богданівна; Vozna Liubov; Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitaliia
2018Тhe essence of retail and development of retail banking innovative mechanisms in UkraineКузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmuk, Natalia; Жеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna; Сидорова, Олена Володимирівна; Sydorova, Olena; Зварич, Марта С.; Zvarych, Marta
2018Теоретичні аспекти соціально-економічної безпеки у сфері підприємництваЖеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmuk, Natalia