Browsing by Author Karcheva, Ganna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Визначення та регулювання системно значимих банківКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Карчева, Ольга Яківна; Karcheva, Olga
2015Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутньогоКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Нікітчук, Станіслав Миколайович; Nikitchuk, Stanislav
2012Ефективне управління активами і пасивами - необхідна умова фінансової стійкості банкуКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Карчева, Ольга Яківна; Karcheva, Olga
2016Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Смовженко, Тамара Степанівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Д’яконова, І. І.; Макаренко, М. І.; Тривайло, Андрій Юрійович; Охрименко, І. Б.; Хмара, Марина Петрівна; Карчева, Ірина Яківна; Мордань, Є. Ю.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Льон, Ігор Михайлович; Цистан, Ірина Василівна; Далгич, Карина В’ячеславівна; Осечко, Юлія Ігорівна; Чібісова, Вікторія Юріївна; Кулик, С. Ю.; Karcheva, Ganna; Smovzhenko, Tamara; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Diakonova, I.; Makarenko, M.; Tryvailo, Andriy; Okhrimenko, I.; Khmara, Maryna; Karcheva, Iryna; Mordan, Ye.; Gordieieva, Daria; Lion, Ihor; Tsystan, Iryna; Dalhych, Karina; Osechko, Julia; Chibisova, Viktoriya; Kulyk, S.
2012Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna
2019Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності бан ківської системи та економіки УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Пинзеник, Віктор Михайлович; Якимів, А. І.; Швець, Наталія Романівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Кротюк, В. Л.; Витвицька, Ольга Данилівна; Кравченко, Ірина Семенівна; Багратян, Грант Араратович; Стороженко, Оксана Олександрівна; Ігнатенко, Т. С.; Карчева, Ірина Яківна; Миненко, Л. М.; Хоружий, Сергій Гаврилович; Пухир, Світлана Тимофіївна; Огородник, Віра Володимирівна; Литвин, Олена Євгенівна; Огієнко, Валерій Іванович; Тривайло, Андрій Юрійович; Гребенюк, Н. В.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Цесаренко, Світлана Іванівна; Цесаренко, В. Ю.; Цистан, Ірина Василівна; Тіщенко, Є. О.; Далгич, Карина В’ячеславівна; Алексанян, Армен Гамлетович; Чібісова, Вікторія Юріївна; Малініна, Анна Ігорівна; Затворницький, К. С.; Шльончак, Василь Васильович; Галицька, Ольга Вікторівна; Гутнік, Д. В.; Karcheva, Ganna; Kuznietsova, Anzhela; Pynzenyk, Viktor; Yakymiv, A.; Shvets, Nataliia; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Krotiuk, V.; Vytvytska, Olga; Kravchenko, Irina; Bahratian, Hrant; Storozhenko, Oksana; Ihnatenko, T.; Karcheva, Iryna; Mynenko, L.; Khoruzhyi, Serhii; Pukhyr, Svitlana; Ohorodnyk, Vira; Lytvyn, Olena; Ogienko, Valerii; Tryvailo, Andriy; Hrebeniuk, N.; Gordieieva, Daria; Tsesarenko, Svitlana; Tsesarenko, V.; Tsystan, Iryna; Tishchenko; Dalhych, Karina; Aleksanyan, Armen; Chibisova, Viktoriya; Malinina, Anna; Zatvornytskyi, К.; Shlonchak, Vasyl; Halytska, Olha; Hutnik, D.
2016Побудова ефективної системи страхування депозитів: вітчизняний та зарубіжний досвідКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Тривайло, Андрій Юрійович; Tryvailo, Andrii; Сорока, В. М.; Soroka, V.
2016Проблеми забезпеченя фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільностіКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna
2018Проблеми та перспективи розвитку банківської системи УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Булиндін, Дмитро Володимирович; Bulindin, Dmytro; Кліщук, Юлія Володимирівна; Klishchuk, Yuliia; Старинська, Марина Юріївна; Starynska, Maryna
2017Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в УкраїніКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Хоружий, Сергій Гаврилович; Khoruzhyi, Serhii
2015Роль міжнародних резервів у забезпеченні фінансової безпеки УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Сириця, Аліна Віталіївна; Syrytsia, Alina
2015Системний аналіз прибутковості діяльності банків УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna
2015Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільностіКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna
2015Сучасні методи реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валютіЗапорожець, Світлана Володимирівна; Zaporozhets, Svitlana; Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Лапко, Олена Олександрівна; Lapko, Olena
2015Таргетування інфляції: проблеми і перспективи впровадження в УкраїніКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Огієнко, Валерій Іванович; Ogienko, Valerii; Кулик, Світлана Юріївна; Kulik, Svitlana; Нарижний, Максим Володимирович; Naryzhnyi, Maksim
2015Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгуКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna
2017Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економікиКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Огородня, Дар’я Віталіївна; Ogorodnya, Dar’ia; Опенько, Владислав Анатолійович; Openko, Vladyslav
2018Іноземні інвестиції − важливий фактор підвищення конкурентоспроможності та ефективності економіки УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna; Галицька, Ольга Вікторівна; Halytska, Olha