Browsing by Author Кочума, Інна Юріївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Features of functioning national model of resource economics in UkraineКолодій, Сергій Юрійович; Kolodiy, Sergii; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna; Маренич, Анатолій Іванович; Marenych, Anatolii; Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola
2014Institutional Factors of Formation and Implementation of Social CapitalКочума, Інна Юріївна; Коchuma, Inna
2018Motivation factors of labour productivity in UkraineKochuma, Inna; Кочума, Інна Юріївна
2011State and perspectives of using the industrial property objects in PRC and UkraineKochuma, Inna; Кочума, Інна Юріївна; Minzhun, Khuan; Мінжун, Хуан
2016Гендерні аспекти вітчизняного топ-менеджментуКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna; Мандоліна, Тетяна Михайлівна; Mandolina, Tetyana
2016До питання про взаємозв’язок людського розвитку та ефективності використання трудового потенціалуКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna
2019Концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів державиКолодій, Сергій Юрійович; Kolodii, Serhii; Гаряга, Леся Олегівна; Hariaha, Lesya; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna
2013Людський розвиток в Україні: демографічний вимірКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna
2018Основні принципи організації ефективної системи комплаєнс-контролю та проблеми їх впровадження у банках УкраїниКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna; Омельчук, Ярослав Анатолійович; Omelchuk, Yaroslav
2014Продуктивна зайнятість як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу ЧеркащиниКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna
2018Продуктивність праці в Україні: мотиваційний аспектКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna
2013Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в УкраїніПустовійт, Роберт Фрідріхович; Pustoviyt, Robert; Кочума, Інна Юріївна; Коchuma, Inna
2015Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіонуАнісімов, Вячеслав Валентинович; Anisimov, Vyacheslav; Біляченко, Олена Леонідівна; Biliachenko, Olena; Богуславська, Світлана Іванівна; Boguslawska, Svitlana; Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo; Гмиря, Вікторія Петрівна; Gmyriia, Victoria; Гунько, Вікторія Іванівна; Hunko, Victoria; Дмитренко, Марія Йосипівна; Dmytrenko, Maria; Коломицева, Олена Віталіївна; Kolomytseva, Olena; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna; Красномовець, Вікторія Анатоліївна; Krasnomovets, Viktoriia; Криниця, Сергій Олександрович; Krinitsa, Sergey; Кукса, Валентина Михайлівна; Kuksa, Valentyna; Обрусна, Світлана Юріївна; Obrusna, Svitlana; Пасєка, Анна Сергіївна; Pasieka, Anna; Петкова, Леся Омелянівна; Petkova, Lesia; Пустовійт, Роберт Фрідріхович; Pustoviyt, Robert; Третяк, Наталя Миколаївна; Tretyak, Natalya; Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava; Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Hanna; Шинкаренко, Ольга Миколаївна; Shynkarenko, Olga
2014Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалуКочума, Інна Юріївна; Коchuma, Inna
2011Стан зайнятості та безробіття в Україні на сучасному етапіКочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna