Browsing by Author Ohorodnyk, Vira

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Credit system of Ukraine and its future developmentOhorodnyk, Vira; Огородник, Віра Володимирівна
2017Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателейАзаренкова, Галина Михайловна; Азаренкова, Галина Михайлівна; Azarenkova, Halyna; Мельникова, Наталья Сергеевна; Мельникова, Наталія Сергіївна; Melnykova, Nataliia; Огородник, Вера Владимировна; Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Аналіз кредитного портфеля банків із державною участю в УкраїніОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2017Аналіз сучасного етапу розвитку банківської системи УкраїниОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Банки із державною участю в Україні: причини виникнення та функціїОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Демко, Ірина Іванівна; Demko, Irina; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmyk, Natalia
2018Вплив банків з державною участю на соціально-економічний розвиток країниОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2015Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країниОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Еволюція наукових підходів до окреслення змісту банківської діяльностіОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Етапи становлення і розвитку банківської системи України в контексті державної участі в капіталіОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Механізм фінансової взаємодії підприємств та банків із державною участю в УкраїніОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2019Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності бан ківської системи та економіки УкраїниКарчева, Ганна Тимофіївна; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Пинзеник, Віктор Михайлович; Якимів, А. І.; Швець, Наталія Романівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Кротюк, В. Л.; Витвицька, Ольга Данилівна; Кравченко, Ірина Семенівна; Багратян, Грант Араратович; Стороженко, Оксана Олександрівна; Ігнатенко, Т. С.; Карчева, Ірина Яківна; Миненко, Л. М.; Хоружий, Сергій Гаврилович; Пухир, Світлана Тимофіївна; Огородник, Віра Володимирівна; Литвин, Олена Євгенівна; Огієнко, Валерій Іванович; Тривайло, Андрій Юрійович; Гребенюк, Н. В.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Цесаренко, Світлана Іванівна; Цесаренко, В. Ю.; Цистан, Ірина Василівна; Тіщенко, Є. О.; Далгич, Карина В’ячеславівна; Алексанян, Армен Гамлетович; Чібісова, Вікторія Юріївна; Малініна, Анна Ігорівна; Затворницький, К. С.; Шльончак, Василь Васильович; Галицька, Ольга Вікторівна; Гутнік, Д. В.; Karcheva, Ganna; Kuznietsova, Anzhela; Pynzenyk, Viktor; Yakymiv, A.; Shvets, Nataliia; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Krotiuk, V.; Vytvytska, Olga; Kravchenko, Irina; Bahratian, Hrant; Storozhenko, Oksana; Ihnatenko, T.; Karcheva, Iryna; Mynenko, L.; Khoruzhyi, Serhii; Pukhyr, Svitlana; Ohorodnyk, Vira; Lytvyn, Olena; Ogienko, Valerii; Tryvailo, Andriy; Hrebeniuk, N.; Gordieieva, Daria; Tsesarenko, Svitlana; Tsesarenko, V.; Tsystan, Iryna; Tishchenko; Dalhych, Karina; Aleksanyan, Armen; Chibisova, Viktoriya; Malinina, Anna; Zatvornytskyi, К.; Shlonchak, Vasyl; Halytska, Olha; Hutnik, D.
2018Роль банківської діяльності в соціально-економічному розвитку країниОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2019Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспектКузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Семів, Любов Казимирівна; Semiv, Liubov; Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Калинець, Катерина Сергіївна; Kalynets, Katerina; Якимів, Андрій Ігорович; Yakymiv, Andrii; Гузар, Уляна Євгенівна; Huzar, Uliana; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmuk, Nataliia; Смовженко, Сергій Миколайович; Smovzhenko, Serhii; Вознюк-Богів, Ірина Миколаївна; Voznyuk-Bohiv, Iryna; Богів, Роман Євгенович; Bohiv, Roman; Демкович, Тетяна Михайлівна; Demkovych, Tetiana; Халабова, Олена Олександрівна; Khalabova, Olena; Дзеньдзюра, Надія Іванівна; Dzen’dzyura, Nadiia; Кадикало, Оксана Ігорівна; Kadykalo, Oksana; Возняк, Галина Василівна; Wozniak, Halyna; Жеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna; Комаринська, Зоряна Михайлівна; Komarynska, Zorjana; Олійник, Наталя Юріївна; Oliynyk, Natalia; Бойчак, Іван Богданович; Boychak, Ivan; Клос, Володимир Романович; Klos, Volodymyr; Рак, Наталя Євгенівна; Rak, Natalia; Фітель, Оксана Іванівна; Fitel, Oksana; Шегинська, Наталя Зенонівна; Shehynska, Natalia; Шегинський, Ігор Михайлович; Shehynskyi, Igor; Стеблій, Галина Ярославівна; Stebliy, Halyna; Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Возна, Любов Богданівна; Vozna Liubov; Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitaliia
2018Сучасні тенденції розвитку банків із державною участю в УкраїніОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Узагальнення та систематизація підходів до класифікації банків з державною участюОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2018Формування i реалізація стратегічних напрямів діяльності банків iз державною участю в УкраїніОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2019Функціонування та розвиток банків з державною участю в УкраїніОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2019Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні (автореф.)Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira
2017Фінансова взаємодія підприємств та банків із державною участю в УкраїніОгородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira