Browsing by Author Semko, Nadiia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A guide in the field of business and researchСемко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia
2013English for business communicationСемко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Була, Наталія Ярославівна; Bula, Natalia; Городецька, Наталія Григорівна; Horodetska, Natalia
2019Technical texts translation: some peculiarities and difficultiesSemko, Nadiia; Семко, Надія Михайлівна; Horodetska, Natalia; Городецька, Наталія Григорівна; Havryshkiv, Natalia
2019Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспектКузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Семів, Любов Казимирівна; Semiv, Liubov; Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Калинець, Катерина Сергіївна; Kalynets, Katerina; Якимів, Андрій Ігорович; Yakymiv, Andrii; Гузар, Уляна Євгенівна; Huzar, Uliana; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmuk, Nataliia; Смовженко, Сергій Миколайович; Smovzhenko, Serhii; Вознюк-Богів, Ірина Миколаївна; Voznyuk-Bohiv, Iryna; Богів, Роман Євгенович; Bohiv, Roman; Демкович, Тетяна Михайлівна; Demkovych, Tetiana; Халабова, Олена Олександрівна; Khalabova, Olena; Дзеньдзюра, Надія Іванівна; Dzen’dzyura, Nadiia; Кадикало, Оксана Ігорівна; Kadykalo, Oksana; Возняк, Галина Василівна; Wozniak, Halyna; Жеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna; Комаринська, Зоряна Михайлівна; Komarynska, Zorjana; Олійник, Наталя Юріївна; Oliynyk, Natalia; Бойчак, Іван Богданович; Boychak, Ivan; Клос, Володимир Романович; Klos, Volodymyr; Рак, Наталя Євгенівна; Rak, Natalia; Фітель, Оксана Іванівна; Fitel, Oksana; Шегинська, Наталя Зенонівна; Shehynska, Natalia; Шегинський, Ігор Михайлович; Shehynskyi, Igor; Стеблій, Галина Ярославівна; Stebliy, Halyna; Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Возна, Любов Богданівна; Vozna Liubov; Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitaliia