Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1308
Title: Педагогіка вищої школи
Other Titles: Pedagogy of higher education
Authors: Гіптерс, Зінаїда Василівна
Hipters, Zinaida
Keywords: педагогіка
вища школа
історія освіти і виховання
національне виховання
студенти
патріотичне виховання
морально-правове виховання
дидактика вищої школи
дидактичні принципи і зміст освіти
сучасні дидактичні концепції
Болонський процес
pedagogy
higher education
history of education and upbringing
national education
students
patriotic education
didactics of higher education
didactic principles and content of education
modern didactic concepts
Bologna process
Issue Date: 2007
Bibliographic description (Ukraine): Гіптерс З. В. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник / З. В. Гіптерс ; М-во освіти і науки України. - Київ : УБС НБУ, 2007. - 149 с. - (Вища освіта в Україні).
Abstract: Навчальний посібник призначений допомогти студентам та аспірантам у їхній самостійній роботі над проблемами теорії, історії становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні, підвищення рівня їхньої педагогічної майстерності, з’ясувати питання суті навчання і виховання студентів як майбутніх фахівців. Для студентів стаціонару та заочної форми навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, учнів коледжів і ліцеїв. The manual is intended to help students with their graduate students in their independent work on the problems of theory, history of the formation and development of higher education and education in Ukraine, raising their level of pedagogical skills, ascertaining the issues of the essence of education and education of students as future specialists. For undergraduate students and correspondence forms of higher education institutions, faculty, graduate students, students of colleges and lyceums.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1308
ISBN: 978-966-484-006-1
Appears in Collections:навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hipters-36_pedagogy of.pdf483.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.