Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1880
Title: Система логіко-математичної та інформаційної підготовки спеціалістів для фінансово-кредитних сфер нової економіки. За етапом 1: Теоретичні засади конкурентноспроможного спеціаліста фінансово-кредитної сфери нової економіки
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Система логіко-математичної та інформаційної підготовки спеціалістів для фінансово-кредитних сфер нової економіки. Теоретичні засади конкурентноспроможного спеціаліста фінансово-кредитної сфери нової економіки : звіт про НДР за етапом 1 (проміжний) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ун-т банківської справи" ; наук. кер. М. К. Русинко. - Київ, 2018. - 81 с. - № держреєстрації 0117U002442.
URI: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1880
Appears in Collections:Науково-технічні звіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0117U002442_2018.pdf762.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.